Generalforsamling

Badmintonafdelingens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned mindst to uger forud for repræsentantskabsmødet i Borup Idrætsforening. Datoen annonceres bl.a. her på hjemmesiden og normalt også i lokalavisen eller andet lokalt dagblad mindst to uger før.

På generalforsamlingen har alle medlemmer i badmintonafdelingen på mindst 16 år adgang og stemmeret. Forældre kan repræsentere medlemmer under 16 år.

På generalforsamlingen orienteres om årets gang i afdelingen ligesom regnskab og budget fremlægges. Afdelingsbestyrelsen vælges også af generalforsamlingen.

De nærmere regler for afvikling af generalforsamlingen fremgår af Borup Idrætsforenings vedtægter - se §10.

Generalforsamlingen 21. marts 2023

Referat af generalforsamlingen 21. marts 2023 og regnskab for 2022 

Generalforsamlingen 22. marts 2022

Referat af generalforsamlingen 22. marts 2022 og regnskab for 2021 

Generalforsamlingen 9. juni 2021

Referat af generalforsamlingen 9. juni 2021 (oprindelig indkaldt til 25. marts) og regnskab for 2020

Generalforsamlingen 15. juni 2020

Referat af generalforsamlingen 15. juni 2020 (oprindelig indkaldt til 19. marts) og regnskab for 2019

Generalforsamlingen 28. marts 2019

Referat af generalforsamlingen 28. marts 2019 og regnskab for 2018;

Generalforsamlingen 22. marts 2018

Referat af generalforsamlingen 22. marts 2018 og regnskab for 2017

Generalforsamlingen 23. marts 2017

Referat af generalforsamlingen 23. marts 2017 og regnskab for 2016

Generalforsamlingen 10. marts 2016

Referat af generalforsamlingen 10. marts 2016 og regnskab for 2015

Generalforsamlingen 19. marts 2015

Referat af generalforsamlingen 19. marts 2015 og regnskab for 2014

Generalforsamlingen 18. marts 2014

Referat af generalforsamlingen 18. marts 2014 og regnskab for 2013.

Generalforsamlingen 19. marts 2013

Referat af generalforsamlingen 19. marts 2013 og regnskab for 2012.
Borup IF Badminton | Spillested: Hovedgaden 65 , 4140 Borup | CVR-nr. 36335033 |