Vedtægter for Borup IF

Borup Idrætsforenings vedtægter, som badmintonafdelingen også er underlagt, findes på Borup IF's hjemmeside.

Vedtægterne blev gennemgribende revideret i 2012 og vedtaget den 17. april 2012 på generalforsamlingen.

Borup Idrætsforenings afdelinger kan i henhold til vedtægternes §8, stk. 2 supplere Borup IF's vedtægter med egne vedtægter, der alene er gældende for den enkelte afdeling. Badmintonafdelingen har ikke egne vedtægter, men er registreret som forening med eget CVR-nr. 36335033.

Som bilag til Borup Idrætsforenings vedtægter indgår en Samarbejdsaftale med tilhørende etiske regler. Idrætsforeningens afdelinger skal til enhver tid overholde den gældende samarbejdsaftale med tilhørende etiske regler.
Borup IF Badminton | Spillested: Hovedgaden 65 , 4140 Borup | CVR-nr. 36335033 |